Бугун МТБга карашли Мурунтов МФЙ жойлашган 4-сонли ДМТТда психолог метод бирлашма режасига асосан «Фарзанд келажак пойдевори» номли очик машгулот тренинг тарзида психолог Лола Мустафоева томонидан утказилди. Тренингда хозирги вактда бола тарбиясида учрацдиган камчилик, хатоликлар тарбияси ва тарбияланувчилар томонидан сахна куриниш курсатилди. Хамда бола тарбиясига оид такдимот ва маълумотлар берилди. Семинарди тарбияланувчилар томонидан ракслар ижро хам этилди.