5-DMTT Yulduzcha o’rta guruhi.Qurish yasashdan ,, Rangli to’pchalar», Nutq va til ,, Soatning ichida kim yashaydi?», Fan va tabiatda ,, Kamalakni izlab «,San’at markazida ,,Ertaksimon daraxt».Tarbiyachi Qilicheva Shalola.