5-DMTT Quyoshcha katta guruhida Til va nutq markazida» Mening sevimli kitobim», Syujetli-rolli o‘yinlar markazida»Kutubxona»,Fan va tabiat markazida»Kitoblarni ta‘mirlash»,San‘at markazida»Kitobchalarni bezatish».Tarbiyachi Jabborova Nigora.