Navoiy viloyati Zarafshon shahar «Ko’zmunchoq»nomli 5-DMTT «Kamalak » katta guruhida ochiq mashg’ulotdan lavhalar.Qurish yasash va konstruksiyalash markazidan «Qushlar uchun uycha»yasash,syujetli rolli va sahnalashtirishdan «Kiyim do’koni»,Ilm fan va tabiat markazida «Derazada bog’ «,san’at markazida applikatsiya «Bahor» mavzusi.
Tarbiyachi Jalolova Nafisa