Zarafshon shahar «Kuzmunchoq» nomli 5-DMTT «Ovunchoq» o’rta guruhda «Qurish-yasash va matematika» markazida Geometrik shakllar.Konus 5gacha sanash.»Nutq va til» markazida N.Raimovning » Yalpiz»hikoyasini o’qib berish.»Fan va tabiat»markazida Gullayotgan daraxtni kuzatish.» San’at» markazida Applikatsiya:Sehrli bog’.Tarbiyachi Aminova Nafisa.