Зарафшон Шахар Мактабгача Таълим булимига карашли 5 сонли ДМТТда,, Согломжон Полвонжон» мусобакаси булиб утди , Икки командага булиниб ,, Согломжон,, ва ,,Полвонжон,, жамоалари ,,Шох супа,, Предмедларни алмаштир» ,, Мева сазавотларни ажрат» ,,Витаминлар,, шартлар оркали беллашиб дустлик галаба козонди .