O‘zbekiston Respublikasining Qonuni

Reklama to‘g‘risida

Qonunchilik palatasi tomonidan 2021-yil 28-dekabrda qabul qilingan
Senat tomonidan 2022-yil 17-martda ma’qullangan

Qonun 8-bobdan iborat

1-bob. Umumiy qoidalar

2-bob. Reklamaning aylanishi sohasini tartibga solish

3-bob. Reklamaga oid faoliyat subyektlarining huquq va majburiyatlari

4-bob. Reklamaga doir umumiy va maxsus talablar

5-bob. Tashqi reklama

6-bob. Ayrim turdagi reklama vositalari orqali reklama tarqatishning o‘ziga xos xususiyatlari

7-bob. Tovarlarning ayrim turlarini reklama qilishning o‘ziga xos xususiyatlari

8-bob. Yakunlovchi qoidalar

To’liqroq ma’lumot olish uchun lex.uz saytidan izlashingiz mumkin.