Navoiy viloyati Zarafshon shahar
7-sonli DMTT «Bilag’on»
Tarbiyachi pedagoglar bilan bo’lib o’tgan seminar
Mavzu: «MTTda jismoniy tarbiyaga zamonaviy yodashuv»
Maqsad: Maktabgacha ta’lim tashkilotida sport va sog’lomlashtirish ishlarini yaxshilash uchun shart-sharoitlarni yaratish

Навоийская область
Город Зарафшан
ГДОО-7 «Знайка», семинар с педагогами ДОО, на тему: «Современные подходы по физическому воспитанию в ГДОО»
Цель семинара: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ГДОО